Hướng dẫn cài đặt mysql trên ubuntu 20.04

Mysql là một phần trong bộ tứ LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl). Để website hoạt động được ngoài code ra cần có cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy mysql là một thức cực kì quan trọng. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mysql 8 trên ubuntu 20.04 bằng…

Các lệnh hay sử dụng trong server

Chào các bạn, Sau một thời gian dùng server unix(Ubuntu) khá lâu mình có đút kết lại một sô lệnh quen thuộc hay sử dụng. Dành cho người bắt đầu. 1. Lệnh ssh:Lệnh này dùng đăng nhập vô server.cú pháp: ssh user@ip server 2. Lệnh cd:cú pháp: cd folder 3. Lệnh ls:Lệnh này để liệt…