Giới thiệu về php và symfony

  1. Php là gì
  2. Những website nổi bật nào đang chạy php
  3. Symfony là cái gì? Tại sao phải nói về symfony ?

1. Php là gì?
Php được viết đầy đủ là Hypertext Preprocessor.
Php do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994.
PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, với cách viết mã rõ rãng, tốc độ nhanh, dễ học nên PHP đã trở thành một ngôn ngữ lập trình web rất phổ biến và được ưa chuộng.

Qua phần giới thiệu thì mình có nói nó dùng để làm website.
Website thì có rất nhiều thứ để nói ở đây

2. Những website nổi bật nào đang chạy php?

Mình sẽ liệt kê 1 số website hàng đầu xử dụng Php cho các bạn thấy được sự thành công to lớn của nó:
1. Yahoo:
Thời 9x như mình dùng yahoo để chat chit này.
2. Facebook: Mạng xã hội bự nhất hành tinh cũng sử dụng php để viết đấy.
3. Wikipedia cũng sài php mà dựng lên
4. WordPress: ngay cả cái blog của minh đây cũng là wordpress được viết từ php.
5. Flickr là một nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ ảnh / video cũng được viết bằng php.

3. Symfony là cái gì? Tại sao phải nói về symfony ?

Symfony là một khung ứng dụng web PHP và một tập hợp các thành phần / thư viện PHP có thể sử dụng lại.
Nói cụ thể hơn thì Symfony là framework Open Source được viết trên PHP.

Framework Php có nhiều nhưng tại sao phải chọn nó?

1. Symfony là 1 framework hướng đối tượng.
2. Symfony sài mô hình MVC
3. Symfony có ORM bạn sẽ không cần phải viết câu lệnh SQL vất vả nữa. Hay để ORM làm giúp bạn.
4. Symfony khá là trực quan dễ tiếp cận cho người mới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *