Các lợi ích của việc sử dụng Symfony

Symfony là một trong những framework phổ biến nhất trong cộng đồng phát triển PHP hiện nay. Nó đã được sử dụng cho nhiều dự án lớn và có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều doanh nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ điểm qua một số lợi ích của việc sử dụng…

Các lệnh hay sử dụng trong server

Chào các bạn, Sau một thời gian dùng server unix(Ubuntu) khá lâu mình có đút kết lại một sô lệnh quen thuộc hay sử dụng. Dành cho người bắt đầu. 1. Lệnh ssh:Lệnh này dùng đăng nhập vô server.cú pháp: ssh user@ip server 2. Lệnh cd:cú pháp: cd folder 3. Lệnh ls:Lệnh này để liệt…