So sánh ưu và nhược điểm giữa Symfony & Laravel

Câu chuyện mua thủa. Dùng A hay dùng B. Laravel hay Symfony. Vậy thì chúng ta cùng phân tích nó: 1. Laravel: Ưu điểm của Laravel: Cú pháp đơn giản và dễ hiểu hơn so với Symfony, dễ dàng hơn để học và sử dụng. Có thư viện tích hợp sẵn và hỗ trợ nhiều…