Hướng dẫn cài đặt mysql trên ubuntu 20.04

Mysql là một phần trong bộ tứ LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP/Python/Perl). Để website hoạt động được ngoài code ra cần có cơ sở dữ liệu. Chính vì vậy mysql là một thức cực kì quan trọng. Ở bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt mysql 8 trên ubuntu 20.04 bằng…