SYMFONY bao gồm những gì

Symfony là một framework web mã nguồn mở được viết bằng ngôn ngữ PHP, cung cấp các công cụ và thư viện để phát triển ứng dụng web nhanh chóng và dễ dàng. Symfony bao gồm những thành phần sau: Symfony Components: Đây là các thư viện độc lập mà bạn có thể sử dụng…