So sánh ưu và nhược điểm giữa Symfony & Laravel

Câu chuyện mua thủa. Dùng A hay dùng B. Laravel hay Symfony. Vậy thì chúng ta cùng phân tích nó: 1. Laravel: Ưu điểm của Laravel: Cú pháp đơn giản và dễ hiểu hơn so với Symfony, dễ dàng hơn để học và sử dụng. Có thư viện tích hợp sẵn và hỗ trợ nhiều…

Giới thiệu về php và symfony

Php là gì Những website nổi bật nào đang chạy php Symfony là cái gì? Tại sao phải nói về symfony ? 1. Php là gì?Php được viết đầy đủ là Hypertext Preprocessor. Php do Rasmus Lerdorf tạo ra năm 1994.PHP đã trải qua rất nhiều phiên bản và được tối ưu hóa cho các…