Bắt tay vào làm website tin tức

Trong bài này ngoài việc code mình cũng chia sẽ cách làm một dự án sao cho nó tốt hơn. Chứ không phải cứ đâm đầu vào code là được. Chúng ta cần tạo ra một thói quen đúng ngay từ ban đầu để sau này tốt hơn. Gồm 3 phần như sau:1. Xác định…